بسم الله الرحمن الرحیم

دسته بندی : اینفوگرافیک ها

۰۵ آذر ۱۳۹۳

چرخه مالی زندگی [اینفوگرافیک]-ماهنامه معیشت

چرخه مالی زندگی نوعی راهنماست که شما می‌توانید با آن به صورت مؤثری جایگاه مالی فعلی خود را تعیین کنید. این چرخه با ارائه یک استراتژی مناسب، به ما قدرت مانور در مراحل مختلف زندگی را می دهد. اما فریب نخورید؛ چرا که داخل این چرخه فضای بسیار زیادی برای انحراف و برای حرکت سریع به جلو یا عقب وجود دارد.

شما در کدام یک از مراحل این چرخه قرار دارید؟

چرخه مالی زندگی نوعی راهنماست که شما می‌توانید با آن به صورت مؤثری جایگاه مالی فعلی خود را تعیین کنید. این چرخه با ارائه یک استراتژی مناسب، به ما قدرت مانور در مراحل مختلف زندگی را می دهد. اما فریب نخورید؛ چرا که داخل این چرخه فضای بسیار زیادی برای انحراف و برای حرکت سریع به جلو یا عقب وجود ...

چرخه مالی زندگی نوعی راهنماست که شما می‌توانید با آن به صورت مؤثری جایگاه مالی فعلی خود را تعیین کنید. این چرخه با ارائه یک استراتژی مناسب، به ما قدرت مانور در مراحل مختلف زندگی را می دهد. اما فریب نخورید؛ چرا که داخل این چرخه فضای بسیار زیادی برای انحراف و برای حرکت سریع به جلو یا عقب وجود دارد.

شما در کدام یک از مراحل این چرخه قرار دارید؟

کتابهای منتشره

اصل بعیدبودن: چرا هم‌رخدادی‌ها و رویدادهای معجزه‌آسا و نادر همه‌روزه رخ می‌دهند

این کتابی‌ست درباره‌ی رویدادهای خارق‌العاده‌ی نامحتمل و ‏بعید؛ درباره‌ی این‌که چرا چیزهایی بسیار بعید رخ می‌دهند. و ناگفته نماند، درباره‌ی ‏این‌که چرا پشت سر هم رخ می‌دهند و رخ می‌دهند، و باز هم رخ می‌دهند. ‏ در نگاه نخست،...[]