آزمون های شخصیت شناسی
خودآزمایی شخصیت مالی-معیشت خودآزمایی شخصیت مالی [خودآزمایی]

هر روز بارها و بارها به پول فکر می‌کنیم. در ظاهر بیشتر این فکرها کلا عملی هستند: برای کرایه اتوبوس پول خرد دارم؟ خریدن لباس نو کار درستی است؟ قبض گاز را یادم بوده بپردازم؟ اجاره را که بپردازم، از حقوقم چقدر می‌ماند؟ اما آدم‌های مختلف، بسته به این که چه‌جور نگرشی درباره پول دارند، جواب‌های مختلفی به این سؤال‌های ساده ...
خودآزمایی میزان حرفه ای بودن در سرمایه گذاری - ماهنامه معیشت در سرمایه‌گذاری حرفه‌ای هستید؟ [خودآزمایی]

آزمونى براى كسانى كه می‌خواهند سرمايه‌گذارى كنند   همه ممكن است تصور كنند در سرمايه‌گذارى مجرب هستند در حالى كه سرمایه‌گذارى كارى تخصصى است. تخصصى بودن آن هم از دانش و  تجربه به صورت همزمان نشأت می‌گيرد. نه دانش و نه تجربه به صورت منفرد، وافى به مقصود نيستند. آزمونى كه در زير مشاهده می‌كنيد ميزان تجربه شما را در سرمایه‌گذارى اندازه‌گيرى ...