فوت و فن امور مالی فردی- فصل اول: استقلال مالی

رازهای اقتصادی برای پدران و مادران (ماهنامه معیشت) رازهای اقتصادی برای پدران و مادران

  جیغ می کشد و گریه می کند و اشک می ریزد ، چشم ها را می بندد و دهان را تا جا دارد باز می کند و کل فروشگاه را روی سرش می گذارد. که چه؟ الله و بالله فلان اسباب بازی که چند رنگ و مدل آن را در خانه دارد، پدرش یا مادرش باید بخرد و اگر نه، ...