آموزش و پرورش
78 آزمندی‌ها و تبلیقاط پولکی

آموزش و پرورش پرورش نخبه 1. تبدیل جلبک به اینشتین بدون کوچک‌ترین فشار در سه روز / مؤسسۀ دانش‌گستران قرن ترفندهای هوش‌نمند بودن 2. اگر به پدر مادرتان اعتماد ندارید عیدی‌های خود را به ما بسپارید/ انجمن حمایت از کودکان زودباور آموزش دروس از ابتدایی تا دانشگاهی 3. در فصل امتحانات ترساندن کودک دلبند درس‌نخوانتان را از ما بخواهید/
26 بوی ماه مهر

افرا آبشناسان 20 سال سابقه کار آموزشی و پرورشی (1390-1370) در مدرسه غیرانتفاعی (غیردولتی) در مناطق 1 و 3 آموزش و پرورش تهران مدیریت دبیرستان ـ معاون راهنمایی ـ دبیر انشا ـ سرپرست گروه فرانسه مدارس به روایت افرا آبشناسان: اهدافی که برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایران پس از انقلاب در نظر گرفته شده در طول سال‌ها بر یک منوال بوده ...