آموزش_کودک

آموزش پول به کودکان

در آموزش پول به کودکان مرتکب این اشتباهات نشوید

  زمان مطالعه: 2 دقیقه
در سال های اخیر آموزش مسائل مالی به کودکان بیش از گذشته مورد توجه والدین قرار گرفته است اما بعضا ناآگاهی نسبت به ریزه کاری های آموزش پول به کودکان سبب بروز خطاهایی در تربیت اقتصادی فرزندان می شود.   اشتباهاتی که در آموزش پول به کودکان باید جدی بگیرید دروغ برای خلاصی پاسخ رایج به کودکان سه تا هفت‌ساله که برای خرید آب‌نبات یا خوراکی ناسالمی اصرار می‌کنند این است: «پول نداریم»؛ ...

آینده فرزندان

آینده فرزندان در دستان شماست

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
شما به‌عنوان پدر و مادر وظیفه حفاظت و فراهم آوردن مسیر رشد و پیشرفت برای آینده فرزندان را بر عهده دارید. طبیعی است که این مسأله موارد گوناگونی را شامل می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها آموزش‌های پولی و مالی مناسب به فرزندان است. بدون این آموزش‌ها، مسیر آتی فرزند شما بسیار دشوار خواهد بود. افرادی که در کودکی برای موفقیت تربیت نشده‌اند، ناچار خواهند بود برای تأمین این نیاز، ...