ارباب رجوع

طنزهای کارمندی

زمان مطالعه: 1 دقیقه
1. کارمند تازه‌وارد به مدیر: «جناب! من هرچی در یخچال اداره می‌ذارم سریع خورده می‌شه. پنیر، نون، گردو، حلوا و... برای صبحونه فردای خودم چیزی باقی نمی‌مونه!» مدیر: «آقای محترم! لطفاً فامیلتون رو روش بنویسید». کارمند: «فامیلم صلواتیه، روی همه‌شون نوشتم». 2. کارمندی به دفتر رئیس خود رفت و گفت: «یعنی چه؟ شما 200 دلار کمتر از چیزی‌که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید». رئیس پاسخ داد :«خودم می‌دانم، اما ماه گذشته که 200 دلار ...