ارزش پول

دروغ های پس انداز نکردن - ماهنامه معیشت

۱۲ دروغی که برای پس انداز نکردن می گوییم

زمان مطالعه: 1 دقیقه
سه سال پیش قصد داشتم جستجو برای خرید خانه ای مناسب را آغاز کنم .به مدت پنج سال در مشاغلی با درآمد مناسب کار کرده بودم و تصور می کردم که از پشتوانه مالی خوبی برخوردار هستم. اما واقعیت این تصویر خیالی را در هم شکست و در نهایت مجبور شدم علاوه بر درآمدها به پس اندازها نیز دست اندازی کنم سال بعد تصمیم گرفتم تا به اوضاع سر و ...

چگونه به کودکان اقتصادی بودن را یاد بدهیم-ماهنامه معیشت

چگونه به کودکان اقتصادی بودن را یاد بدهیم

زمان مطالعه: 1 دقیقه
از قديم گفته اند که از کودکي به فرزندانمان نحوه پس انداز کردن را ياد بدهيم تا بتوانند در آينده فردي اقتصادي و موفق شوند. تقريباً 2، 3 دهه پيش که بچه ها مثل الان پول توجيبي نداشتند و شايد حتي از امکانات بچه هاي الان هم بهره اي نبرده بودند، اما بعضي از آنها فرد موفق در زمينه اقتصادي شدهاند. آيا همه آنها در خانواده هاي مرفهي متولد شدهاند ...