اضطراب دانشجویی

اضطراب دانشجویی - ماهنامه معیشت

چه چیز‌هایی اضطراب مالی را برای دانشجو‌ها زیاد می‌کند؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
سلامت جسمی و ذهنی دانشجو‌ها جزو مسائل مهم در دانشگاه‌های آمریکاست و به همین خاطر مدیران دانشگاه‌ها روز به روز دارند بیشتر به مسئله‌ی استرس دانشجو‌ها توجه نشان می‌دهند. یکی از چیز‌هایی که ذهن خیلی از آنها را در‌گیر کرده این است که فشار بدهی‌های آخر دوره‌ی تحصیل و بقیه‌ی نگرانی‌های مالیِ دانشجو‌ها تأثیر بدی بر سلامت جسمی و روحیشان می‌گذارد. ثابت شده که استرس بر استمرار در امر تحصیل ...