اضطراب

بر ترس خود از سخنرانی غلبه کنید

زمان مطالعه: 4 دقیقه
تصور کنید که در جمعی حضور دارید و بر اساس برنامه قرار است به‌صورت عمومی سخنرانی کنید. با نزدیک شدن به زمان مقرر، رفته‌رفته اضطراب وجود شما را فرا می‌گیرد. به‌طوری که پس از بلندشدن و رفتن پشت تریبون احساس می‌کنید در خواب هستید، عرق کرده‌اید و نمی‌دانید باید چه کنید. اگر نتوانید بر این شرایط غلبه کنید، احتمالاً قادر به سخنرانی نخواهید بود. پس از پایان کار احساس شرمساری ...

احساسات را از تصمیم گیری های خود دور کنید

زمان مطالعه: 2 دقیقه
زندگی ما از افکار، احساسات و نیازهای مادی تشکیل می شود. ما به افکار خود در اغلب موارد آگاهی داریم و نیازهای مادی نیز مستقیماً خود را به ما تحمیل می کنند. اما احساسات به صورتی پنهان عمل می کنند و به همین دلیل از دید ما دور می مانند. در حالیکه عوامل احساسی از جمله مهم ترین عوامل در تصمیم گیری های ما هستند و نقش ویژه ای در ...

اضطراب دانشجویی - ماهنامه معیشت

چه چیز‌هایی اضطراب مالی را برای دانشجو‌ها زیاد می‌کند؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
سلامت جسمی و ذهنی دانشجو‌ها جزو مسائل مهم در دانشگاه‌های آمریکاست و به همین خاطر مدیران دانشگاه‌ها روز به روز دارند بیشتر به مسئله‌ی استرس دانشجو‌ها توجه نشان می‌دهند. یکی از چیز‌هایی که ذهن خیلی از آنها را در‌گیر کرده این است که فشار بدهی‌های آخر دوره‌ی تحصیل و بقیه‌ی نگرانی‌های مالیِ دانشجو‌ها تأثیر بدی بر سلامت جسمی و روحیشان می‌گذارد. ثابت شده که استرس بر استمرار در امر تحصیل ...