امورمالی

راهکارهایی برای سرمایه گذاران مبتدی

زمان مطالعه: 3 دقیقه
اگر شما یک سرمایه‌گذار مبتدی هستید، لازم است قبل از مبادرت به امر سرمایه‌گذاری، اصول اولیۀ آن را بیاموزید ما در این مطلب سعی می‌کنیم برخی از این اصول را برای شما بیان کنیم: شروع را به تأخیر نیندازید! تأخیر جایز نیست. همین نقطۀ شروع است که تفاوت میان افراد را ایجاد می‌کند. هرچه زودتر شروع کنید زمان بیشتری در اختیار دارید تا عملکرد واقعی سرمایه‌گذاری‌هایتان را ببینید. همچنین با سرمایه‌گذاری مجدد ...

آشفتگی مالی

چطور بر آشفتگی مالی غلبه کنیم؟

  زمان مطالعه: 3 دقیقه
آیا در میان دشواریها و مسوولیتهای گوناگون مالی گرفتار شده اید؟ گاهی اوقات سعی می کنید از تفکر به مشکلات و آشفتگی مالی به دلیل افزایش استرس و فشار روانی طفره روید؟ احساس بیچارگی و بیهودگی میکنید؟ این گونه احساسات نامطلوب در جهان پیچیده امروز بسیار رایج هستند و برخی را تا مرز بحران کامل روانی و اقتصادی پیش میبرند. اما نکته ای که بسیاری از افراد نسبت به آن ...