امور مالی

آموزش امور مالی به فرزندان

زمان مطالعه: 4 دقیقه
والدین درس های بسیاری را به فرزندان خود می‌آموزند و ارزش‌های خود را به آنها منتقل می‌سازند. با این حال آموزش‌ امور مالی یکی از موضوعاتی است که اغلب مورد غفلت واقع می‌شود. به طور واضح، هزینه‌های این غفلت می‌تواند بسیار زیاد باشد و در طول زندگی فرد آثار نامطلوبی بر جای گذارد. گروهی از متخصصان و نویسندگان حوزه مالی درباره آنچه آرزو داشتند که از والدین خود می‌آموختند سخن ...

امور مالی

زمان مطالعه: 1 دقیقه
بر طبق پژوهش‌های انجام شده، پول، موضوع بیشتر نزاع‌های خانوادگی است. زن و شوهرها چه پولدار باشند، چه بی‌پول، اغلب درباره هزینه ها و امور مالی خانواده جر و بحث می‌کنند. بیشتر این جر و بحث‌ها درباره آن است که کدامیک پول چه چیزی را داده، آن چیز چه قیمتی داشته و آیا این هزینه ضروری بوده است یا نه. گاهی هم این جرو بحث‌ها به ناسزاگویی به همدیگر می‌انجامد.یک ...

چهار گام اساسی در برنامه ریزی مالی

زمان مطالعه: 2 دقیقه
آیا در ابتدای سال به دنبال برنامه ریزی برای آینده خود هستید، اما از فرآیند آن چیزی نمیدانید؟ اگر پاسختان مثبت است، نگران نباشید، میلیون ها نفر در جهان موقعیتی مشابه با شما دارند و با دشواری های برنامه ریزی مواجه هستند. یکی از راهحل های مرسوم در این موارد، مراجعه به متخصصان امور مالی و مشاوره با آنها است. اما این کار، علی رغم آنکه اقدامی کاملاً درست است، ...

آموزش امور اقتصادی به فرزندان

زمان مطالعه: 2 دقیقه
والدین درس های بسیاری را به فرزندان خود می آموزند و ارزش های خود را به آن ها منتقل می سازند. با این حال آموزش امور مالی یکی از موضوعاتی است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. به طور واضح، هزینه های این غفلت می تواند بسیار زیاد باشد و در طول زندگی فرد آثار نامطلوبی بر جای گذارد. گروهی از متخصصان و نویسندگان حوزه مالی درباره آنچه آرزو ...

رازهای موفقیت مالی خانواده ها - ماهنامه معیشت

رازهای موفقیت مالی خانواده ها

زمان مطالعه: 1 دقیقه
ما در دوران کودکي اطلاعات گوناگوني را در خصوص پول از والدين خود آموخته‌ايم و اين داده‌ها به نوعي سرنوشت آتي ما را رقم زده‌اند. اما با توجه به اطلاعات بعضا نامناسبي که در دوران ابتدايي زندگي در اختيار ما قرار گرفته است، در ارتباط با مسائل مالي احساس نگراني مي‌کنيم و ميخواهيم کاري انجام دهيم.از اين رو به سرعت دست به عمل مي‌زنيم و در بسياري از موارد خود ...

قانونت را دست احساست نده - ماهنامه معیشت

قانونت را دست احساسات نده؛ حسابت خالی می‌شه

زمان مطالعه: 2 دقیقه
خانم فخار معلم فیزیک‌مون بود، برای هر چیزی قاعده و قانونی داشت که اصلا یک سر سوزن از آن عدول نمی‌کرد. هرچقدر چانه می‌زدیم که گاهی باید انعطاف داشت، گاهی باید با شرایط کنار آمد، شاید فردا روزی شرایط هم با ما کنار بیاید، از حرفش کوتاه نمی‌آمد. بیشتر از آنکه قاعده و قانون داشته باشد، به‌نظرم زیادی لجباز بود اما معتقد بود هر وقت از خط قواعد خارج شده، ...

مالی کودکان - ماهنامه معیشت

دختران و پسران تربیت اقتصادی متفاوت می‌خواهند

زمان مطالعه: 2 دقیقه
سوال اساسی در میان محققان و پژوهشگران در زمینه تربیت اقتصادی کودکان و نیز رفتارهای اقتصادی بزرگسالان این است که بین پیام‌های پولی والدین به فرزندان و آسیب‌های پولی آن‌ها در دوره بزرگسالی ارتباطی وجود دارد یا نه؛ بعبارت دیگر چه ارتباطی بین نحوه تربیت اقتصادی کودکان و موفقیت اقتصادی آنها در آینده وجود دارد. اگر ارتباط وجود دارد، آیا از این نظر بین فرزندان پسر و دختر فرقی هست ...