بارداری

استارتاپ های مادرانه

زمان مطالعه: 2 دقیقه
امروزه همه چيز ديجيتالي شده است، خريد محصولات، خريد خدمات و... بنابراين مشاوره و دريافت اطلاعات کامل در همه زمينه‌ها امر بديهي در دنياي امروزي است. بارداري و مشاوره در اين زمينه تا مشاوره براي خريد لباس و غذاي کودک تا ... سايت‌هاي بسياري وجود دارند که در اين زمينه مطرح هستند و به نوعي پايگاه اطلاعاتي مادران جوان براي مشاوره و آگاهي از دنياي مادرانه مي‌باشند. امروز در اين نوشتار ...