بازی رایانه ای

اعتیاد از نوع آنلاین (ماهنامه معیشت)

اعتیاد از نوع آنلاین

زمان مطالعه: 1 دقیقه
  واژه اعتیاد ناخوداگاه ذهن مان را به سمت مخدر ها و روانگردان ها سوق می دهد. اما این روزها اعتیاد به ابزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی آنلاین به همان اندازه که مواد مخدر و روانگردان ها قربانی می گیرند . بخش عمده ای از جامعه ما را درگیر خود کرده اند . استفاده مفرط از اینترنت ، مئبایل و کنسول های بازی رایانه ای انواع تازه ای از عادت ...

بچه هایمان را چگونه اقتصادی بار بیاوریم؟ (ماهنامه معیشت)

بچه‌هایمان را چگونه اقتصادی بار بیاوریم؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
... آنقدر بچه‌ها غر زدند و افراد دور و نزدیک نصیحت کردند که نسل جدید را نمی‌توان محدود کرد و در نهایت خودم و بچه‌ها ضربه می‌خوریم و خیلی حرف‌های دیگر که درنهایت مجبور شدم نگذارم بچه‌ها از قافله عقب بمانند. اما مگر به همان قسمت قانع بودند، دائما حوصله‌شان سر می‌رفت و بازی‌های جدید می‌خواستند... نشستن بچه‌ها پای بازی‌های کامپیوتری، آن هم دائم، من را نگران می‌کرد. بزرگ‌ترین ایرادش هم ...