بیت کوین

بیت کوین

آنچه باید قبل از سرمایه گذاری در بیت کوین بدانید

زمان مطالعه: 4 دقیقه
چند نکته که بهتر است قبل‌از سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بدانید در سال 2010 مردی از اشلی فاستر که مشاور مالی است، سؤال‌هایی پرسید. فاستر نیز اذعان کرد که اطلاعات کافی در این باره ندارد. سپس مرد دربارۀ بیت‌کوین توضیحاتی به فاستر داد و پس‌از آن اشلی فاستر اعتراف کرد که این مبهم‌ترین چیزی است که تا به حال شنیده است. اما همین مکالمه سبب کنجکاوی بیشتر فاستر در این مورد شد ...