تربیت فرزندان

رازهای اقتصادی برای پدران و مادران (ماهنامه معیشت)

رازهای اقتصادی برای پدران و مادران

زمان مطالعه: 1 دقیقه
  جیغ می کشد و گریه می کند و اشک می ریزد ، چشم ها را می بندد و دهان را تا جا دارد باز می کند و کل فروشگاه را روی سرش می گذارد. که چه؟ الله و بالله فلان اسباب بازی که چند رنگ و مدل آن را در خانه دارد، پدرش یا مادرش باید بخرد و اگر نه، تا صبح قیامت هم شده همان جا می ماند و ...

بچه هایمان را چگونه اقتصادی بار بیاوریم؟ (ماهنامه معیشت)

بچه‌هایمان را چگونه اقتصادی بار بیاوریم؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
... آنقدر بچه‌ها غر زدند و افراد دور و نزدیک نصیحت کردند که نسل جدید را نمی‌توان محدود کرد و در نهایت خودم و بچه‌ها ضربه می‌خوریم و خیلی حرف‌های دیگر که درنهایت مجبور شدم نگذارم بچه‌ها از قافله عقب بمانند. اما مگر به همان قسمت قانع بودند، دائما حوصله‌شان سر می‌رفت و بازی‌های جدید می‌خواستند... نشستن بچه‌ها پای بازی‌های کامپیوتری، آن هم دائم، من را نگران می‌کرد. بزرگ‌ترین ایرادش هم ...