تعطیلات عید

تعطیلات، فرصت یادگیری زبان دوم

زمان مطالعه: 3 دقیقه
یادگیری موضوعات جدید نوعی سرمایه‌گذاری برای زندگی آینده است. یادگیری زبان دوم نیز از این مصداق پیروی می‌کند. معمولاً در مدارس زبان انگلیسی و عربی آموزش داده می‌شود، اما نوع و میزان آموزش به‌گونه‌ای نیست که در آینده برای اشخاص مفید باشد. یادگیری زبان دوم، می‌تواند در ادامۀ تحصیل نوجوانان و جوانان بسیار مؤثر باشد و شاید آنان بتواند در اوقات فراغت با تکیه بر آن منبع درآمدی نیز داشته ...