خطاهای_سرمایه_گذاری

سرمایه گذار مبتدی

راهکارهایی که هر سرمایه گذار مبتدی باید بداند

  زمان مطالعه: 3 دقیقه
اگر شما یک سرمایه گذار مبتدی هستید، لازم است قبل از مبادرت به امر سرمایه‌گذاری، اصول اولیۀ آن را بیاموزید ما در این مطلب سعی می‌کنیم برخی از این اصول را برای شما بیان کنیم: به عنوان سرمایه گذار مبتدی این توصیه ها را به کار ببندید شروع را به تأخیر نیندازید! تأخیر جایز نیست. همین نقطۀ شروع است که تفاوت میان افراد را ایجاد می‌کند. هرچه زودتر شروع کنید زمان بیشتری در ...

سرمایه‌ گذاران تازه‌ کار

سرمایه‌ گذاران تازه‌ کار و هشت خطایی که انجام می‌دهند

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
بسیاری از ما به دنبال آزادی مالی هستیم و می‌خواهیم پول را به نحوی به کار اندازیم که سود حاصل از آن باعث پیشرفت شود؛ در حالی که هر روز از میزان کار و زحمت روزانه می‌کاهیم. این روش که به تولید ثروت خواهد انجامید، آرزوی اغلب افراد است. آنها می‌خواهند از طریق سرمایه‌گذاری نیازهای خود را بطرف سازند و زمان بیشتری برای استفاده از زندگی در اختیار داشته باشند. ...