درصد موفق

برنامه مشترک مالی-ماهنامه معیشت

برنامه مشترک مالی برای پیشرفت خانواده

زمان مطالعه: 1 دقیقه
جستجوی گوگل برای اصطلاح «توازن میان کار و زندگی » شما را در برابر حجم عظیمی از نتایج قرار می دهد اما اکثر این نتایج و مباحث جاری پیرامون « توازن کار و زندگی» میان کار و زندگی تکایز قاطعی فرض می کنند که اغلب به تنش در رفتار فرد می انجامد. مثلا در ابتدای هرسال ما اهدافی را برای خود در نظر می گیریم و فهرستی از تکالیف سال ...