راهبری اقتصادی

نوبتی فرمانده مالی شوید-ماهنامه معیشت

نوبتی فرمانده مالی شوید

زمان مطالعه: 1 دقیقه
کم و بیش همه به این نتیجه رسیده اند که برای مدیریت شرایط مالی خانواده باید برنامه ریزی دقیق و مشخص داشت.هیچ زمانی بهتر از شروع سال جدید برای خانواده ها وجود ندارد تا دور هم بنشینند و در مورد برنامه های خود تصمیم گیری کنند،باید هر کدام از اعضای خانواده بتوانند برای سالی که در پیش رو دارند برنامه هایشان را مطرح کنند.سپس در مورد اهداف هر برنامه با ...