راه موفقیت

صبحگاهی

رمزوراز استفاده بهینه از زمان صبحگاهی

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
هر فرد بالغ دست‌کم 25 هزار بار صبح‌گاه از خواب بیدار می‌شود. این عدد به قدری بزرگ است که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از زمان و فرصت زندگی ما را در ساعات اولیه صبح به خود اختصاص می‌دهد. حال اگر تأثیر شگفت‌انگیز مدیریت مناسب صبحگاهی و تأثیر این فرآیند بر توانایی و انرژی روزانه را نیز در نظر بگیریم، به تأثیری بسیار عمیق خواهیم رسید. به این معنا که با ...

راه های عجیب موفقیت

زمان مطالعه: 2 دقیقه
بسیاری معتقدند موفقیت حاصل یک استراتژی خاص در کسب وکار و تحصیل نیست، بلکه سبک زندگی هر فرد میزان موفقیت او را در تمام جنبه های زندگی مشخص می کند. به طور معمول اشخاص عادی، تنها به نتایج عادی دست پیدا می کنند. مرور زندگی بسیاری از غول های کسبوکار، نشان می دهد که افکار و عقاید این افراد در باور عموم، عجیب و غیرمعمول تلقی می شود. 1. اول تفریح ...