زاویه فرمان

چطور از خرج تعمیرگاه بکاهیم (ماهنامه معیشت)

چطور از خرج تعمیرگاه بکاهیم؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
یکی از موارد فنی خودرو، موضوع تنظیم فرمان خودرو است. در بسیاری از موارد دیده می‌شود هنگامی که فرمان خودرو به صورت مسقیم به جلو یا عقب در حرکت است اما در عمل حالت چرخ‌ها خبر از کمی زاویه را نشان می‌دهد و موجب می‌شود در حرکت خودرو به جای این که خودرو باید به فرمان راننده مستقیم حرکت کند، با زاویه‌ای خاص حرکت کند.برای این منظور شما می‌توانید