زبان انگلیسی

کلاهبرداری فرهنگی

زمان مطالعه: 2 دقیقه
پس از غائله تنباکو و لغو امتیاز رژی و تکرار این وقایع در قضیه اعطای امتیاز به بارون رویتر، نفرت عمومی از انگلستان اندک‌ اندک در جامعه ایران رنگ باخت و همزمان با جنبش مشروطه ، با تبلیغات گسترده متجدداین و از فرنگ برگشتگان، انگلیسی مآبی نشانی از سواد، ثروت و تشخص گردید. هرچند هم‌ اکنون هم این عقیده به‌ طور جدی در بین مردم رواج دارد که همۀ اتفاقات ...