زمین های کشاورزی

چین چگونه از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کند؟!

زمان مطالعه: 4 دقیقه
چین مجموعه سیاست‌های حمایتی را جهت تحکیم نقش کشاورزی در اقتصاد، تأمین امنیت غذایی، حمایت از کشاورزان و توسعه همه‌جانبه روستایی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اجرا می‌کند و به همین سیستم یارانه‌ای متنوع ایجاد کرده است تا پشتوانه مالی این سیاست‌ها باشد. به گزارش عیارآنلاین به نقل از سایتEnglish.agri.gov.cn، چین از آغاز قرن بیست و یکم، در حال بررسی توسعه کشاورزی و روستایی از منظر برنامه توسعه اقتصاد ...