سالمندان

چگونه با وجود فشارهای مالی از والدین خود نگهداری کنیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه
فزایش سن شما به‌طور طبیعی به معنای افزایش سن والدین‌تان است. به همین دلیل، رفته‌رفته مسئولیت‌های شما در حمایت و نگهداری از پدر و مادر بیشتر می‌شود. این درحالی است که گاهی فشارهای مالی و کمبود پول از یک‌سو، و زمان محدود از سوی دیگر مانع از انجام این کار می‌شوند. در سنین میانی زندگی بسیاری از افراد از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند. آنها به‌عنوان پدر و مادر ...

نگهداری از سالمندان

برای نگهداری از سالمندان به این نکات توجه کنید

  زمان مطالعه: 2 دقیقه
زندگی به یک چرخه شبیه است که هر یک از ما به ناچار از مراحل گوناگون آن عبور می‌کنیم. دوران کودکی و جوانی را پشت سر می‌گذاریم و در نهایت به سن پیری می‌رسیم. سنی که باعث کاسته شدن از توانایی افراد می‌شود و آنها را نیازمند کمک دیگران می‌سازد. به‌طور طبیعی در اغلب فرهنگ‌ها، به‌ویژه در ایران، نگهداری از سالمندان امری ستوده است و به همه جوانان توصیه می‌شود ...