سرمایه‌_گذاران

سرمایه‌ گذاران تازه‌ کار

سرمایه‌ گذاران تازه‌ کار و هشت خطایی که انجام می‌دهند

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
بسیاری از ما به دنبال آزادی مالی هستیم و می‌خواهیم پول را به نحوی به کار اندازیم که سود حاصل از آن باعث پیشرفت شود؛ در حالی که هر روز از میزان کار و زحمت روزانه می‌کاهیم. این روش که به تولید ثروت خواهد انجامید، آرزوی اغلب افراد است. آنها می‌خواهند از طریق سرمایه‌گذاری نیازهای خود را بطرف سازند و زمان بیشتری برای استفاده از زندگی در اختیار داشته باشند. ...