شرمساری مالی

جیب خالی

با جیب خالی چطور حفظ آبرو کنیم؟

  زمان مطالعه: 4 دقیقه
همه ما در طول زندگی دچار موقعیت‌های دشوار می‌شویم. ممکن است با وجود جیب خالی نیاز به پول نقد داشته باشیم. کسی را به مهمانی دعوت کنیم و در پایان متوجه شویم که پول کافی برای پرداخت به رستوران نداریم. این گونه موارد متنوع هستند و تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آنی است که بتوان در این‌جا فهرست کرد. در چنین موقعیت‌هایی اوضاع به شدت دشوار می‌شود. تمام شدن پول ...