شهریور 93

یک شبه ره صدساله را نمی توان رفت (ماهنامه معیشت)

یک شبه ره صدساله را نمی توان رفت

زمان مطالعه: 1 دقیقه
  کارآفرینی اگر در کنار انگیزه بالا، هدف و پشتکار قرار بگیرد، امکان ندارد نتیجه اش چیزی غیر از یک موفقیت درست و حسابی و مطمئن از کار درآید. این واقعیت را صحبت های مالک گروه صنعتی غزال (دایتی) که همه او را به اسم حاج رضا ابراهیمی می شناسند هم تایید می کنند . حاج رضا ابراهیمی که متولد شیراز است، با لهجه زیبای شیرازی، در محاصبه با " معیشت" ...

اعتیاد از نوع آنلاین (ماهنامه معیشت)

اعتیاد از نوع آنلاین

زمان مطالعه: 1 دقیقه
  واژه اعتیاد ناخوداگاه ذهن مان را به سمت مخدر ها و روانگردان ها سوق می دهد. اما این روزها اعتیاد به ابزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی آنلاین به همان اندازه که مواد مخدر و روانگردان ها قربانی می گیرند . بخش عمده ای از جامعه ما را درگیر خود کرده اند . استفاده مفرط از اینترنت ، مئبایل و کنسول های بازی رایانه ای انواع تازه ای از عادت ...