شیوه های کلاهبرداری

شيوه هاي معمول کلاهبرداري چيست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه
فريب هاي مالي و انواع کلاهبرداري در جهان امروز بيش از هر دوران ديگري رواج دارد. رشد تجارت آنلاين و افزايش امکانات مجازي فرصت بي نظيري را براي سودجويان فراهم آورده است تا با استفاده از ناآگاهي افراد، سودهاي کلاني را به صورت نامشروع به دست آورند. در واقع مشکل اصلي در ارتباط با اين گونه تقلب ها، فاصله ميان آگاهي و دانش مرتبط با فضاي مجازي و ميزان استفاده ...