فن آوری

اقداماتی که بلافاصله پس از سرقت اطلاعات باید انجام دهید

زمان مطالعه: 2 دقیقه
فن آوری های جدید در کنار مزایای خود، به خطرات جدیدی انجامیده اند. مجرمان معاصر بر اساس زمینه های جدیدی که به وجود آمده است، به سرقت اطلاعات هویتی افراد مشغول هستند و با استفاده از این اطلاعات، حساب های بانکی را مورد دستبرد قرار داده و پول و دارایی افراد را می دزدند. این گونه دزدی ها با استفاده از روش های متعددی صورت می گیرد. گاهی اوقات، مجرمین ...