قاطعیت

چگونه به درخواست قرض نه بگوییم؟ (ماهنامه معیشت)

چگونه به درخواست قرض نه بگوییم؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
  کوتاه پاسخ بدهید: هنگامی که می‌خواهید به درخواست یکی از دوستان یا اعضای خانواده پاسخ منفی بدهید، ممکن است احساس کنید لازم است که برای پاسخ منفی خود دلیل بیاورید اما این نکته را به عنوان یک قانون بپذیرید که شما لازم نیست توضیح طولانی ارائه کنید. مؤدب باشید: اگر گفتن کلمه نه شما را عصبی می‌کند به خاطر داشته باشید که دلیلی برای از کوره در رفتن یا داشتن احساس ...