مادران

راهنمای شغلی برای مادران و پدران خوب

زمان مطالعه: 3 دقیقه
تولد کودکان زندگی پدر و مادر را در تمام جنبه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. زندگی شغلی از جمله همین حوزه‌ها است که به تمامی دگرگون شده و امکان عملکردی مشابه با قبل وجود ندارد. اما نبود شغل ثابت باعث وارد آمدن فشار مالی به خانواده خواهد شد. خانواده‌ای که با ورود عضوی جدید، بیش از پیش به تأمین مالی نیاز دارد. این وضعیت باعث می‌شود که فشار کاری بیشتری روی ...

برای زن هایی که دوباره می خواهند به بازار کار برگردند

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بسیاری از والدین در زمان تولد و رشد اولیه کودکان از کار باز مانده‌اند؛ مساله‌ای که بیشتر مادران جوان را شامل می‌شود. این نیروی کاری جوان و توانمند، به صورت طبیعی پس از پایان دوران رشد کودک تمایل بسیاری برای بازگشت به کار دارند. آنها می‌خواهند پس از طی کردن دورانی سخت، شرایط گذشته را باز یابند و به مشاغل خود باز گردند. اما جستجو و یافتن کاری مناسب پس ...