مادر

استارتاپ های مادرانه

زمان مطالعه: 2 دقیقه
امروزه همه چيز ديجيتالي شده است، خريد محصولات، خريد خدمات و... بنابراين مشاوره و دريافت اطلاعات کامل در همه زمينه‌ها امر بديهي در دنياي امروزي است. بارداري و مشاوره در اين زمينه تا مشاوره براي خريد لباس و غذاي کودک تا ... سايت‌هاي بسياري وجود دارند که در اين زمينه مطرح هستند و به نوعي پايگاه اطلاعاتي مادران جوان براي مشاوره و آگاهي از دنياي مادرانه مي‌باشند. امروز در اين نوشتار ...

مادرها درست می گویند یا پدرها

زمان مطالعه: 3 دقیقه
ورود فرزندی جدید به خانه باعث تغییر جدی در رویه‌های مالی خانواده می‌شود. هزینه‌های مرتبط با تولد و رشد، در کنار فشار مالی ناشی از افزایش تعداد اعضای خانواده بسیاری از فرآیندها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما نکته مهم در این میان آن است که واکنش مردان و زنان به این تغییرات یکسان نیست؛ چراکه آنها از الگوهای متفاوتی برای خرج کردن پول پیروی می‌کنند. بر اساس مطالعات، رویکرد ...

آیا اشتغال مادر باعث آسیب به فرزندان میشود؟

زمان مطالعه: 3 دقیقه
جهان امروز نقش‌های سنتی زنانه و مردانه را در حوزه اقتصادی تغییر داده است. زنان در شرایط حاضر پا به پای مردان به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و نقشی برابر یا حتی بیش از همسران خود در تامین مالی خانواده ایفا می‌کنند. اما این تغییر نقش‌ها برخی مشکلات را نیز با خود به همراه آورده است. در واقع از آنجا که وظایف مرتبط با تربیت و رشد فرزندان همچنان به ...

راهکارهای مؤثر برای بهبود زندگی بعد از مادر شدن

زمان مطالعه: 2 دقیقه
1- زمانی را برای خودتان صرف کنید به دنیا آوردن و پرورش کودکان در بسیاری موارد باعث فراموش کردن خود می شود. در میان والدین، مادران بیشتر در معرض این آسیب هستند و مسئولیت های مرتبط با کودکان آن ها را از توجه به خودشان دور می کند. این مساله نه تنها بر سلامت روانی و جسمانی مادر، بلکه در نهایت بر سلامت کودک و کیفیت رشد او نیز تاثیرگذار خواهد ...

آیا اشتغال مادر باعث آسیب به فرزندان میشود؟

زمان مطالعه: 1 دقیقه
جهان امروز نقش های سنتی زنانه و مردانه را در حوزه اقتصادی تغییر داده است. زنان در شرایط حاضر پا به پای مردان به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و نقشی برابر یا حتی بیش از همسران خود در تامین مالی خانواده ایفا می کنند. اما این تغییر نقشها برخی مشکلات را نیز با خود به همراه آورده است. در واقع از آنجا که وظایف مرتبط با تربیت و رشد فرزندان ...