محیط کار شاداب

راه‌هایی برای دلپذیرتر شدن محیط کار

زمان مطالعه: 3 دقیقه
اکثر کارمندان مدت طولانی از روز را در محیط کاری می‌گذرانند که جزئی از بهترین ساعات روزشان محسوب می‌شود. این زمان بسته به حجم و نوع کار می‌تواند گاه بی‌نهایت خسته‌کننده باشد؛ به‌طوری‌که با گذشت زمان باعث می‌شود افراد دیگر انگیزه و اشتیاق سابق را نداشته باشند و هرچه بیشتر پایان ساعات کاری را انتظار بکشند و تنها از روی اجبار و برای تأمین معاش خانواده این ساعات را تحمل ...