مدیریت بهنه مسافرت

راه هايي براي صرفه جويي در هزينه هاي مسافرتي

زمان مطالعه: 2 دقیقه
مسافرت هاي دسته جمعي در زمره لذت بخش ترين لحظات زندگي خانوادگي هستند. خاطرات اين گونه مسافرت ها گاه تا سال ها در ذهن اعضاي خانواده باقي مي ماند و موجب همبستگي بيشتر ميان آن ها مي شود. اما به مانند هر اقدام ديگري، برنامه ريزي مسافرت نيزبه لحاظ نمودن مسائل مالي و تأمين پول مورد نياز بستگي دارد.