مدیریت پولی

مدیریت پولی , برنامه‌ ریزی مالی

مدیریت پولی برای جوانان

زمان مطالعه: 2 دقیقه
بر اساس تحقیقات اخیر و آمارهای به دست آمده، جوانان در دوره‌های افزایش ناگهانی جمعیت در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار دارند. این گروه سنی به سبب رویارویی با مشکلات مرتبط با کمبود منابع و مشاغل با دردسرهای زیادی مواجه می‌شوند و موفقیت مالی آنها بیش از دیگر دوره‌ها تحت الشعاع توانایی‌های فردی قرار می‌گیرد. از این رو آموزش برنامه ‌ریزی مالی و مهارت‌های مدیریت فردی برای جوانان امروز ایران اولویت ...

فقر مالی

عاداتی که موجب بروز فقر مالی در زندگی می شود!

  زمان مطالعه: 5 دقیقه
عدم توانایی در مدیریت پولی و مالی معضل اساسی بسیاری از خانواده‌ها است. چرخه نادرست اقتصادی، هزینه زیاد و اتلاف منابع، نتیجه ماه‌ها تلاش افراد را به سادگی بر باد می‌دهد و آنها را در آستانه ورشکستگی و فقر مالی قرار می‌دهد. بدهی‌های روزافزونی که در نتیجه چنین دشواری‌هایی ایجاد می‌شود، آرام آرام شرایط را سخت‌تر می‌کند و در نهایت، خانواده با بحرانی تمام عیار مواجه می‌شود. به همین دلیل، ...