مهارت های اداری

تنظیم اسناد

سه خطای رایج در تنظیم اسناد کاری

  زمان مطالعه: 3 دقیقه
یکی از مهارت‌های اصلی در فضاهای کاری، توانایی نگارش و تنظیم نامه‌ها و در کل تنظیم اسناد کاری است. اما علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده این مهارت بنیادین، در آموزش‌های شغلی امروز، جایی برای آموزش نگارش ‌در نظر گرفته نشده است و اغلب افرادی که بر نخستین بار وارد فضای جدی کار می‌شوند (و گاهی حتی کسانی که سال­ها به کار مشغول هستند) در انجام ساده‌ترین امور تنظیم اسناد یا نامه‌ها ناتوان‌اند. نامه‌نگاری ...