نگهداری از سالمندان

نگهداری از سالمندان

برای نگهداری از سالمندان به این نکات توجه کنید

  زمان مطالعه: 2 دقیقه
زندگی به یک چرخه شبیه است که هر یک از ما به ناچار از مراحل گوناگون آن عبور می‌کنیم. دوران کودکی و جوانی را پشت سر می‌گذاریم و در نهایت به سن پیری می‌رسیم. سنی که باعث کاسته شدن از توانایی افراد می‌شود و آنها را نیازمند کمک دیگران می‌سازد. به‌طور طبیعی در اغلب فرهنگ‌ها، به‌ویژه در ایران، نگهداری از سالمندان امری ستوده است و به همه جوانان توصیه می‌شود ...