همسران جوان

راهنماي پولي براي همسران جوان

زمان مطالعه: 2 دقیقه
پول علت بسياري از مشاجره ها ميان زوجين است و متاسفانه گاهي رابطه را کاملا نابود مي کند. اين مساله به ويژه همسران جوان را گرفتار مي کند، چراکه در ابتداي مسير زندگي مشترک، شناخت طرفين از هم محدود است و امکان بروز سوءتفاهم بالا است. از اين رو نبايد اجازه دهيد که پول بر روابط عاشقانه سايه بيندازد و شما را از همسرتان دور کند. اين کار با اتخاذ ...