هوش
78 آزمندی‌ها و تبلیقاط پولکی

آموزش و پرورش پرورش نخبه 1. تبدیل جلبک به اینشتین بدون کوچک‌ترین فشار در سه روز / مؤسسۀ دانش‌گستران قرن ترفندهای هوش‌نمند بودن 2. اگر به پدر مادرتان اعتماد ندارید عیدی‌های خود را به ما بسپارید/ انجمن حمایت از کودکان زودباور آموزش دروس از ابتدایی تا دانشگاهی 3. در فصل امتحانات ترساندن کودک دلبند درس‌نخوانتان را از ما بخواهید/
هوش - معیشت پنج عاملی که هوش شما را افزایش می‌دهند

. از حواس پرتی پرهیز کنید ما قابلیت انجام چند کار را به صورت همزمان نداریم. مطالعات نشان داده‌ است که انسان‌ها به صورت بیولوژیکی از قابلیت پردازش همزمان ورودی‌های حسی گوناگون برخوردار نیستند. به همین دلیل، صدای دریافت پیامک یا ایمیل‌ و جلب توجه به آن‌ها می‌تواند به‌طور متوسط 10 واحد از نمره هوشی شما کم کند. این اثر برای ...