ورشکستگی

ورشکستگی

زمان مطالعه: 2 دقیقه
بسیار دیده و شنیده‌ ایم که بخت ناگهان به‌ کسی ‌رو می‌ کند و او را  از فرش به عرش می‌ رساند. در این مواقع، معمولاًً خلقیاتی بروز و ظهور پیدا می‌ کنند که عموم مردم آن‌ها را از علائم «تازه  به‌ دوران رسیدگی» می‌ دانند. تازه  به‌دوران رسیدگی، محدود به زمان ‌و ‌ مکان ، سطح تحصیلات و منبع درآمد نیست و این پدیده یا نشانگان را می‌ توانیم ...

پولدار نشدم (ماهنامه معیشت)

آرزوهای بر باد رفته ( دردسرهای یک شبه پولدار شدن )

زمان مطالعه: 1 دقیقه
یک شب دقیقا شب بود، ماه وسط آسمان بود، شب آرزوها بود چشم بستم و دعا کردم: "خدایا فقط پول، شما پول را بفرست باقیش رو خودم مدیریت می‌کنم " باورکنید عین حقیقت است شب آرزوها بود همه پیامک می‌زدند امشب آرزو کن. از همان شب، من شب و روز را یکی‌یکی شمردم، اگر یک هزار تومانی به جیب شما واریز شد برای من هم شد! "عطا" پسر صادق خان آن‌قدر ...