پاییز

تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟!

زمان مطالعه: 1 دقیقه
روزهای ابتدای پاییز زمان آغاز مدارس است و خاطرات بسیاری را در ذهن ما زنده می‌کند. خاطراتی که نگارش انشای «تعطیلات را چگونه گذاراندید» یکی ازآن‌ها است. این عنوان را معلمان پس ‌از پایان فصل تابستان به‌ عنوان اولین موضوع انشا مطرح می‌کردند و از دانش‌آموزان می‌خواستند چگونگی گذراندن تعطیلات خود را بنویسند. اما گذشته از موضوع انشا، چگونگی استفاده از اوقات فراغت و روزهای تعطیل، چه در پایان هفته ...

پاییز زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟-ماهنامه معیشت

پاییز زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه
پا ییز كه شروع مي شود ديگر نمي توان انتظار رونق از بازار خودرو داشت به خصوص امسال كه پس از چند ماه ركود بخواهد به يكباره در فصل خزان رنگ و بوي رونق ببيند. امسال آبان ماه با ماه محرم همزمان است و طبق عرف هر سال خریدوفروش در این ماه کم می شود. البته به نظر برخي نمايشگاه داران با شروع فصل پاييز كه فصل كار و درس ...