کامپیوتر

اینترنت چیزها

زمان مطالعه: 2 دقیقه
در سال 1375 شغل من این بود که به مردم به‌قبولانم ، کامپیوتر وسیله به‌درد بخوری است.  درآن روزها بازاریابی کامپیوتر بیشتر از اینکه یک کاری تجاری باشد، یک کاری فلسفی بود. از قطعه‌ فروشان خیابان چراغ‌ برق گرفته تا شرکت‌های خیابان جردن و فرشته، کمتر کسی بود که به‌ سادگی بپذیرد داشتن چنین چیزی در محل کارش مفید است. در تصور عمومی، از کامپیوتر، یک ابزاری تخصصی و به‌ ...