کیفیت شغلی

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری خود را چطور ارتقا بدهیم؟

  زمان مطالعه: 3 دقیقه
در طول تعطیلات آخر هفته سرعت همه چیز کندتر می‌شود. اغلب افراد در این دوران به استراحت و تجدید قوا می‌پردازند تا در شروع هفته کاری جدید با نیروی بیشتری کار را آغاز نمایند. اما در کنار استراحت و گذراندن اوقات با خانواده می‌توانید با انجام کارهایی کوتاه و موثر بر کیفیت زندگی کاری خود بیفزایید و از دوران تعطیلات به بهترین نحو استفاده کنید. پیشنهادات زیر اقداماتی بسیار ساده هستند ...