تاثیر مخرب بازی‌های رایانه‌ای در کودکان

تحقیقات نشان داده‌اند که پسرها بیشتر به بازی‌های رایانه‌ای گرایش دارند و اتیاد به این‌بازی‌ها تاثیرات مخربی بر شخصیت بچه‌ها می‌گذارد.

 

photo_2018-03-28_13-00-37