رازهای گفتگوی پولی با خانواده

همدلی اعضای خانواده با یکدیگر برای مسایل اقتصادی مساله‌ای مهم است، نکاتی درباره گفتگوی پولی در خانواده را بیاموزیم.

 

photo_2018-03-28_13-10-35