سرگذشت یک بطری در فرآیند بازیافت چیست؟

برای داشتن محیط‌زیستی پاک و سالم بایستی در چرخه بازیافت به نوبه خود نقش ایفا کنیم.

 

photo_2018-04-03_08-25-17