میزان یاد‌گیری در حالت‌های متفاوت

میزان یاد‌گیری انسان در حالت‌های متفاوت.

 

photo_2018-03-27_11-51-35