میلیاردرها چگونه پولشان را مدیریت می‌کنند؟

بی‌شک افراد ثروتمند عادت‌های مالی متفاوتی نسبت سایرین دارند، این افراد چگونه پول خود را مدیریت می‌کنند؟

 

photo_2018-03-28_13-02-22