۶ تصمیم مالی که باید در جوانی بگیرید

اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جوانی تاثیرات مهمی بر آینده شما داشته و آن را می‌سازد. ۶ تصمیم مهم مالی که باید در جوانی بگیرید:

 

photo_2018-03-28_13-14-33