دربارۀ ما

ماهنامه معیشت

در و دیوار شهر پر است از تبلیغاتی که بر زندگی ما موثر است و نمیتوان نسبت به آنها بی تفاوت و بدون آگاهی ماند. تبلیغاتی که معرفی کننده خدمات و محصولاتی است که می توان کیفیت زندگی ما را بالا ببرد و در اصل ریشه در نیاز های خانوادمان دارد. یک مغازه ی لوازم خانگی، محصولاتش را به صورت قسطی آن هم بدون بهره می فروشد!

در راسته ی موبایل فروشی ها، سیم کارت تلفن همراه به صورت قسطی و با بهره ی دوتا سه درصد فروش می رود!، تابستان است و قصد مسافرت داریم ولی با صدها ارائه کننده ی تور های داخلی و خارجی با قیمت بسیار متفاوت مواجه هستیم!

همه و همه یاین موقعیت ها ما را بر سر دوراهی برای تصمیم گیری قرار می دهند.به راستی چطور ممکن است تفاوت دو تور مشابه گاهی به پنج برابر هم می رسد؟ اصلا در انتخاب یک برنامه تفریحی کدام شاخصه های مالی را لازم است لحاظ کنیم ؟ اصطلاح ” پول بیشتر، آش بهتر ” همیشه مصداق دارد؟ حتی اگر فروشنده فریبکار و خریدار ناآگاه باشد؟!

ماهنامه معیشت قرار است به این دست پرسش های کاربردی شما بپردازد و ترفند های کاربردی در هر مورد ارائه کند.

خانواده از سویی دیگر نیز با مسائل مالی و اقتصادی مواجه است و اتخاذ تصمیم درست همیشه مورد چالش خانواده ها بوده و هرزگاهی تبدیل به یکی از نگرانی های آنها می شود. آیا لازم است فرزندانمان از دغدغه های مالی و اقتصادی خانواده مطلع باشند؟ مشارکت آن ها در مسائلی از این دست از چه سنی مناسب تر است ؟ پول توجیبی فرزندانمان چقدر باشد و نظارت بر آن چگونه باشد؟ در خانواده هایی که پدر و مادر هر دو شاغل هستند مشارکت اقتصادی هر یک در تامین نیاز های خانواده چگونه برنامه ریزی شود؟

ماهنامه معیشت بستری است برای ارائه مشورت های مالی و اقتصادی که به هر شکل زندگی بهتر و با کیفیت تری را رقم میزند.

معتقدیم رفاه خانواده، در پرتو بهره مندی و تامین خانواده از جنبه های مختلف مالی،ارتباطی، روانی، جسمی و روحی است. هر چند ثروت متوازن در پنج بعد اشاره شده، زندگی را به آرامش همه جانبه می رساند، ماهنامه معیشت رسالت خود را توجه به اولین و مهمترین رکن، یعنی رفاه مالی و اقتصادی معطوف خواهد نمود و در این راستا باور داریم که همیشه در چیزی که برایمان ارزش دارد موفق شویم!